Čeština2.cz


průvodce aplikací Anežka

Chúng ta cùng nhau học tiếng Séc nhé!

Čeština2 là một công cụ trực tuyến dành cho trẻ em đa ngôn ngữ, mới bắt đầu học tiếng Séc, cả cho cha mẹ và giáo viên của trẻ. Ứng dụng này phù hợp cho trẻ em từ 5 tuổi. Trẻ em có thể thực hành một cách thú vị kiến thức cơ bản của tiếng Séc như một ngôn ngữ thứ hai. Ứng dụng cũng phù hợp cho trẻ chưa biết đọc và viết. Ứng dụng chứa các hình ảnh hấp dẫn và các chủ để mới. Ứng dụng hoạt động trên điện thoại di động, máy tính bảng và cả máy tính.

náhled aplikace
Bật app

META, o.p.s. – Vì các cơ hội trong giáo dục

Các đối tác

  • patner MŠMT
  • partner EU
  • partner MVČR

Phiên bản nâng cấp của ứng dụng Čeština2 được hỗ trợ bởi Qũy Citi Foundation, dự án được thực hiện bởi META, o.p.s. với sự hợp tác cùng Člověk v tísni.

Ứng dụng nguyên bản được tạo ra với sự hỗ trợ tài chính của Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Cộng hòa Séc, Quỹ Châu Âu về Hội nhập Công dân các nước Thứ ba và Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.


logo Meta o.p.s.

Chúng tôi giúp đỡ các phụ huynh nhập cư và con của họ có định hướng trong nên giáo dục của Séc và hòa nhập vào xã hội. Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Séc như ngôn ngữ thứ hai cho trẻ em và cả người lớn. Chúng tôi cung cấp tư vấn cho các giáo viên và các trường học về việc giáo dục trẻ em không biết hoàn toàn hoặc không biết một phần kiến ​​thức về tiếng Séc. Chúng tôi cung cấp các buổi hội thảo, những hỗ trợ có phương pháp và tài liệu giảng dạy đồng thời chúng tôi cũng vận hành cổng thông tin www.inkluzivniskola.cz. Chúng tôi đề xuất và thúc đẩy những thay đổi mang tính hệ thống nhằm phản ánh nhu cầu của trường học và trẻ em đa ngôn ngữ.

META, o.p.s.

Vì các cơ hội trong giáo dục

Žerotínova 1124/35
130 00 Praha 3